Schola Humanitas 

V pondělí 4. prosince navštívili žáci devátých ročníků Střední školu pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas v Litvínově. Studenti a pedagogové střední školy si pro naše žáky připravili zajímavý program z oboru biologie, chemie, fyziky a geologie. Žáci pracovali ve skupinkách, prostřednictvím jednoduchých pokusů demonstrovali přítomnost škrobů v potravinách, rozeznávali krevní skupiny, dle geologické mapy zjišťovali výskyt nerostů a rozeznávali je. V laboratořích sledovali zajímavé a efektní chemické i fyzikální pokusy.                                                         

Exkurze ve Schola Humanitas žáky zaujala a možná jim bude nápomocna při výběru vhodné střední školy.