Environmentální výchova

Tento odborný název v sobě skrývá vlastně jen jednoduché zásady, jak bychom se měli chovat k přírodě, k životnímu prostředí a v zásadě i k celé společnosti. Všichni známe pravidla slušného a správného chování, která jsou vlastně úplně jednoduchá. Podobně jednoduchá jsou i pravidla chování k přírodě a k životnímu prostředí. Jen je dodržovat.
Naše škola si klade za cíl tyto zásady správného chování žákům vysvětlovat, seznamovat je s nimi, naučit je používat a dodržovat v běžném životě. Rádi tento úkol plníme. Pro lepší pochopení budujeme v naší škole přírodní zahradu, která bude rájem pro environmentální výchovu. Bude zde broukárium (panelák pro brouky a hmyz), různé druhy rostlin a dřevin, které mají vegetační období během celého roku. Myslíme si, že to bude velice zajímavé, hezké a poučné.
Budeme rádi, když tímto naším přístupem vzbudíme v žácích a široké veřejnosti zájem o problematiku životního prostředí.

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Pojďte se s námi podívat na naši školní zahradu! 

Pojďte se s námi podívat na naši školní zahradu! 

Pojďte se s námi podívat na naši školní zahradu!  Přes výkyvy počasí, které nás v letošním jaru postihly, pracujeme pilně na naší školní zahradě. Staráme se o zaseté rostliny, plejeme, mulčujeme a když je potřeba, tak i vydatně zaléváme. Tahle činnost je totiž mezi...

Den Země 

Den Země 

Den Země    Dne 15. dubna 2024 na naší škole proběhla celoškolní akce k příležitosti Dne Země. Akce začala třídnickými hodinami a pokračovala širokou škálou činností jak v učebnách, tak i ve venkovních prostorách školy. Ve třídách se žáci seznámili s různými...

Dýňové hranolky  

Dýňové hranolky  

Dýňové hranolky   Ve družině si děti upekly zdravé dýňové hranolky.  A to z dýní, které jsme si vypěstovali na školní zahradě. Děti se nejprve seznámily se třemi recepty, které si připravily. Vyrobili jsme si těstíčko z mandlové mouky, sýra, koření, olivového oleje....