Environmentální výchova

Tento odborný název v sobě skrývá vlastně jen jednoduché zásady, jak bychom se měli chovat k přírodě, k životnímu prostředí a v zásadě i k celé společnosti. Všichni známe pravidla slušného a správného chování, která jsou vlastně úplně jednoduchá. Podobně jednoduchá jsou i pravidla chování k přírodě a k životnímu prostředí. Jen je dodržovat.
Naše škola si klade za cíl tyto zásady správného chování žákům vysvětlovat, seznamovat je s nimi, naučit je používat a dodržovat v běžném životě. Rádi tento úkol plníme. Pro lepší pochopení budujeme v naší škole přírodní zahradu, která bude rájem pro environmentální výchovu. Bude zde broukárium (panelák pro brouky a hmyz), různé druhy rostlin a dřevin, které mají vegetační období během celého roku. Myslíme si, že to bude velice zajímavé, hezké a poučné.
Budeme rádi, když tímto naším přístupem vzbudíme v žácích a široké veřejnosti zájem o problematiku životního prostředí.

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Tonda Obal na cestách 2022

Tonda Obal na cestách 2022

Dne 30. 5. 2022 se uskutečnil projektový den Tonda Obal na cestách. Vzdělávací program proběhl ve všech třídách a žáci se seznámili s procesem třídění odpadu a jeho následným zpracováním. Pod vedením lektorů zhlédli výuková videa a sami si vyzkoušeli odpad...

Den Země

Den Země

V pátek 22. 4. 2022 proběhl na naší škole projektový den – Den Země. Žáci prvního stupně plnili různé zábavné úkoly s tématem ochrany planety Země. Třídili odpad, řešili skrývačky, rébusy, kvízy. Pohybovali se v terénu, kde poznávali různé květiny, stromy, keře,...