Environmentální výchova

Tento odborný název v sobě skrývá vlastně jen jednoduché zásady, jak bychom se měli chovat k přírodě, k životnímu prostředí a v zásadě i k celé společnosti. Všichni známe pravidla slušného a správného chování, která jsou vlastně úplně jednoduchá. Podobně jednoduchá jsou i pravidla chování k přírodě a k životnímu prostředí. Jen je dodržovat.
Naše škola si klade za cíl tyto zásady správného chování žákům vysvětlovat, seznamovat je s nimi, naučit je používat a dodržovat v běžném životě. Rádi tento úkol plníme. Pro lepší pochopení budujeme v naší škole přírodní zahradu, která bude rájem pro environmentální výchovu. Bude zde broukárium (panelák pro brouky a hmyz), různé druhy rostlin a dřevin, které mají vegetační období během celého roku. Myslíme si, že to bude velice zajímavé, hezké a poučné.
Budeme rádi, když tímto naším přístupem vzbudíme v žácích a široké veřejnosti zájem o problematiku životního prostředí.

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Co zaseješ, to sklidíš.

Co zaseješ, to sklidíš.

Co zaseješ, to sklidíš. V rámci hodin pracovní výchovy si žáci 5. B zaseli na pozemcích vlastní zeleninu, kterou později sklidili. Sami si ve skupinkách vymysleli a připravili stolování, udělali si obložené chleby a na hostinu se s chutí vrhli. Už teď se těší na...

Příroda v našem městě

Příroda v našem městě

Projektový den, který proběhl ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, byl zaměřen na téma “Příroda v našem městě”. Paní doktorka Barbora Čepelová si pro žáky druhého ročníku připravila mnoho zajímavých informací a aktivit. Pojmenovali si stromy a keře v našem...

Den Země

Den Země

Den Země V pátek 21. 4. 2023 se uskutečnil na naší škole projektový den - Den Země. Žáci 1. a 2. stupně na jednotlivých stanovištích v areálu školy plnili různé úkoly z oblasti ochrany přírody. Tento projektový den byl o to zajímavější, že nás letos navštívili...