AKTUÁLNÍ INFORMACE
KOORDINÁTOR NADÁNÍ

Mgr. Michaela Vaňková

michaela.vankova@zspremyslovcu.cz

KOORDINACE NADÁNÍ

Od roku 2018 má naše základní škola Louny, Přemyslovců, tu čest spolupracovat s Mensou ČR. Na naší základní škole se cíleně věnujeme rozvoji nadání a intelektových schopností od 1. třídy. Nejmenší žáci mají možnost navštěvovat IQ Klubík, ve kterém se seznamují s hrami pro rozvoj logického myšlení a prostorové představivosti. Pro žáky dalších ročníků funguje již několikátý rok Klub nadaných dětí. Díky velké podpoře ze strany vedení školy se můžeme každoročně těšit na přísun nových a zajímavých pomůcek pro rozvoj žáků.

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Dokumenty

Formuláře a dokumenty

Nadaný žák / Rodič nadaného žáka

 • mimoškolní aktivity (Kroužek deskových her, IQ klubík, Badatel)
 • využití školního webu pro následný rozvoj žáků -> odkazy pro domácí inspiraci
 • využívání dostupných rozvíjejících pomůcek
 • individuální konzultace s koordinátorem nadání
 • konzultace s vyučujícím

Vyučující / třídní učitel

 • vyhledávání nadaných žáků
 • spolupráce s ostatními vyučujícími
 • doporučení k dalšímu vyšetření
 • zajištění pomůcek do hodin pro nadané žáky
 • konzultace s koordinátorem nadání
 • podpora žáků v dalším rozvoji

Koordinátor nadání

 • zajištění dotazníků pro zjištění nadání
 • inspirace pro učitele
 • inspirace, odkazy pro nadáné žáky (žáky s potenciálem)
 • nákup pomůcek
 • odeslání žáků na vyšetření
 • konzultace pro vyučující, žáky, rodiče

Výchovná poradkyně

 • konzultace před odesláním do poradny
 • sestavení IVP

Ředitel školy

 • schválení nákupu pomůcek
 • konzultace