ZŠ Přemyslovců

Naše škola se mění, buďte u toho i Vy. 

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Dokumenty

Formuláře a dokumenty

Partnerství s japonskou školou z města SUSAKI

V letošním roce jsme zahájili partnerství se základní školou v japonském městě SUSAKI. Japonské velvyslanectví napsalo: Tokyo 2020 Projekt Host town: Žáci z města Susaki a z Loun se pozdravili on-line! V rámci předolympijského...

VYCHOVATELKY V AKCI: POHÁDKA NA DOBROU NOC

Je to již více než 14 dní, kdy se dveře škol včetně těch mateřských zavřely. Školy ale mnohdy plní nejen jejich základní vzdělávací povinnosti a nabízejí online hodiny a další formy vzdělávání. Často se snaží žákům, zejména těm nejmenším, přiblížit i dalšími cestami....

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021 – 2022

Veškeré informace k zápisu do první třídy naleznete v odkazu ZÁPIS v hlavním menu.

Nové webové stránky

Připravili jsme pro Vás zcela nové webové stránky. Doufám, že se Vám budou líbit. Postupně je budeme doplňovat o fotografie a články z dění ve škole. Děkujeme za trpělivost.

Pokračujeme v distanční výuce

V současnosti probíhá povinná distanční výuka. Veškeré informace naleznete v Teamsech nebo Bakalářích.
VYCHOVATELKY V AKCI: POHÁDKA NA DOBROU NOC

VYCHOVATELKY V AKCI: POHÁDKA NA DOBROU NOC

Je to již více než 14 dní, kdy se dveře škol včetně těch mateřských zavřely. Školy ale mnohdy plní nejen jejich základní vzdělávací povinnosti a nabízejí online hodiny a další formy vzdělávání. Často se snaží žákům, zejména těm nejmenším, přiblížit i dalšími cestami....

číst více

TECHNICKÉ KLUBY

Hraní a práce s Robotickými hračkami, Bee-boty, legem. Práce na 3D tiskárnách, vytváření svých 3D modelů, práce přes VR a další různé technické vybavení čeká na všechny, co mají zájem. Vyzkouší si zde programování vlastních hraček a robotů, díky tomu si formou her a hraní rozvíjí svou paměť, kreativitu a znalosti v mnoha dalších předmětech. Seznamují se s řemeslnými i výtvarnými postupy. Rozvíjíme kreativitu, zručnost a představivost. V rámci logiky hrajeme tradiční i netradiční hry, skládáme stavebnice, řešíme hádanky či rébusy. 

KLUB NADANÝCH DĚTÍ

Záměrem klubu je poskytnout dětem s různým druhem nadání klubová setkání zaměřená na jejich nadstandartní rozvoj a rozšiřování obzorů. Programy klubových setkání jsou zaměřeny na rozvoj různorodých zájmů dětí, na badatelskou činnost, logické aktivity, podporu přirozené zvídavosti a radosti z objevování a rozvíjí kognitivní schopnosti.

CENTRUM SPORTU

Centrum sportu na naší škole nabízí žákům již od 1. třídy podmínky pro různorodé pohybové aktivity, rozvíjí jejich dovednosti, podporuje zájem o sport a umožňuje aktivně trávit volný čas. K dispozici je plně vybavená tělocvična, multifunkční hřiště s atletickým oválem a umělým povrchem pro míčové hry. Kromě široké nabídky pravidelných sportovních kroužků (např. florbal, vybíjená, Odznak všestrannosti, Sportuj ve škole) pořádáme lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, ozdravný pobyt, plavecký výcvik a vodácký kurz. Škola se také účastní mnoha soutěží a sportovních akcí, kdy některé z nich se konají i na našem hřišti nebo v tělocvičně.

PROTIKORONAVIROVÁ OPATŘENÍ

V současnosti je naše škola uzavřena. 

ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY

Tento odborný název v sobě skrývá vlastně jen jednoduché zásady, jak bychom se měli chovat k přírodě, k životnímu prostředí a v zásadě i k celé společnosti. Všichni známe pravidla slušného a správného chování, která jsou vlastně úplně jednoduchá. Podobně jednoduchá jsou i pravidla chování k přírodě a k životnímu prostředí. Jen je dodržovat. Naše škola si klade za cíl tyto zásady správného chování žákům vysvětlovat, seznamovat je s nimi, naučit je používat a dodržovat v běžném životě. Rádi tento úkol plníme. Pro lepší pochopení budujeme v naší škole přírodní zahradu, která bude rájem pro environmentální výchovu. Bude zde broukárium (panelák pro brouky a hmyz), různé druhy rostlin a dřevin, které mají vegetační období během celého roku. Myslíme si, že to bude velice zajímavé, hezké a poučné.