Březen

Březen

Celý měsíc březen probíhal ve znamení knih. Konala se celoškolní literární soutěž, knihy jsme   zobrazili  v hodinách výtvarné výchovy. Žáci svým spolužákům referovali o přečtených a oblíbených knihách. Ve třídě jsme měli malou výstavku právě přečtených knih. Dne...
Techmania Science Center

Techmania Science Center

Dne 26.3.2024 si čas před Velikonočními prázdninami žáci třídy 5.A společně se spolužáky ze třídy 9.A zpříjemnili návštěvou Techmanie v Plzni. Po cestě, která proběhla bez obtíží, již nastal čas na prozkoumaní všech možných aktivit, které centrum poskytuje. Všechny...
Únor v 5.A

Únor v 5.A

Únor uběhl jako voda. Ani jsme si nestačili zvyknout psát v sešitech tento měsíc a březen klepe na dveře. Zhodnotili jsme pololetí, někteří z nás byli na ozdravném pobytu. Ve třídě jsme byli jako vždy pilní. Spousta nových poznatků, krásné výtvarné počiny, práce se...
Vysvědčení

Vysvědčení

Dnes žáci obdrželi pololetní vysvědčení školního roku. Společně s vysvědčením jsme si zhodnotili pololetí, zapsali sebehodnocení do žákovských deníků. Nastínili jsme si, co nás bude čekat během zbytku školního roku. Za snahu a píli nechyběla malá sladká odměna....
Hrátky na sněhu

Hrátky na sněhu

Díky sněhové pokrývce si žáci naší třídy mohli užít hrátky na sněhu. Po důkladném převlečení jsme na školním hřišti využili všechny možnosti hřiště a zasněženou krásu si opravdu užili. Koulovačka, jízda na bobech, honičky, to vše bylo super. Celou aktivitu ještě...
Dobronauti

Dobronauti

Dne 18.1.2024 žáci společně absolvovali zážitkovou aktivitu z projektu Dobronauti. Žáci pracovali ve skupinách, kdy ve čtyřech časových rovinách prošli jednotlivými aktivitami hry. Smyslem hry bylo uvědomit si na základě prožitku vhodnost či nevhodnost chování...