ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Žákovský parlament na naší škole vznikl ve školním roce 2018/2019. Jsme tým žáků, které si každá třída vždy na začátku školního roku zvolí jako své zástupce. Setkáváme se jednou měsíčně a na našich schůzkách předkládáme návrhy, nápady a připomínky, které by mohly zlepšit školní prostředí a život ve škole. Diskutujeme o nápadech i problémech, které máme od svých spolužáků. Vše se snažíme vyřešit s učiteli i vedením školy, aby klima ve škole bylo stále pozitivní a přátelské. Akce, na kterých žákovský parlament spolupracuje, jsou např. téma tradiční školní akademie, vánoční trhy, pořádání projektových dnů či týdnů, výroba dárků pro seniory. Zapojujeme se také do různých soutěží. Žákovský parlament napomáhá spolupráci a komunikaci mezi všemi třídami, mezi žáky i učiteli, propojuje celou školu.

Vedoucí parlamentu je Mgr. Ivana Koptová