ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Žákovský parlament 2021-2022 

Žákovský parlament se schází dvakrát měsíčně. Na společných schůzkách řádně zvolení zástupci 4. až 9. ročníků informují koordinátora o dění ve škole z pohledu žáka. Do svých tříd naopak přinášejí aktuální informace o akcích a projektech pořádaných školou. Společně diskutují, hledají řešení problémů ve třídách, úspěchů a neúspěchů žáků. Předkládají návrhy na zlepšení prostředí, vztahů a udržení pozitivního klimatu školy. 

Žákovský parlament učí žáky přicházet s návrhy řešení, vést otevřenou komunikaci, naslouchat názorům druhých, ale také přijímat odpovědnost. 

Žákovský parlament se řídí stanovenou směrnicí a konceptem. V rámci parlamentu je zvolen předseda, dva zástupci předsedy a zapisovatel. 

Vedoucí parlamentu je Mgr. Ivana Koptová

 

Předsedkyně

Beáta Šafránková

Zástupkyně předsedkyně

Nela Třasoňová

Zástupce předsedkyně

Jiří Zetek

Zapisovatel, mluvčí

Marek Daniel Herzog

Člen, reportér

Jitka Timrová

Člen, reportér

Daniel Kříž

Člen

Kryštof Krejčí

Člen

Matěj Suk

Člen

Dominik Lepič

Člen

Benjamín Honko

Člen

Matěj Ulrich

Člen

Adéla Pšegrocká

Člen

Šimon Líšťanský

Člen

Vanessa Kahátová

Člen

Paulína Boublíková

Člen

Tomáš Kroupa

Člen

Aneta Korencová

Člen

Michal Oboňa

Člen

Nelly Bláhová

Člen

Elisa Handrlicová

Člen

Viktorie Boudová

Člen

Viktorie Pustajová

Člen

Matyáš Horník

Člen

Václav Fedák

Člen

David Hejna