ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Žákovský parlament 2022-2023 

Žákovský parlament se schází dvakrát měsíčně. Na společných schůzkách řádně zvolení zástupci 4. až 9. ročníků informují koordinátora o dění ve škole z pohledu žáka. Do svých tříd naopak přinášejí aktuální informace o akcích a projektech pořádaných školou. Společně diskutují, hledají řešení problémů ve třídách, úspěchů a neúspěchů žáků. Předkládají návrhy na zlepšení prostředí, vztahů a udržení pozitivního klimatu školy. 

Žákovský parlament učí žáky přicházet s návrhy řešení, vést otevřenou komunikaci, naslouchat názorům druhých, ale také přijímat odpovědnost. 

Žákovský parlament se řídí stanovenou směrnicí a konceptem. V rámci parlamentu je zvolen předseda, dva zástupci předsedy a zapisovatel. 

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Ivana Koptová

 

Předsedkyně

Beáta Šafránková

Zástupce předsedkyně

Matěj Ulrich

Zástupce předsedkyně

Benjamín Honko

Zapisovatel, mluvčí

Marek Daniel Herzog

Člen, reportér

Jitka Timrová

Člen, reportér

Daniel Kříž

Člen

Alexandra Černova

Člen

Tereza Hůlová

Člen

Dominik Lepič

Člen

Natálie Punčochářová

Člen

Antonín Ludvík Peřina

Člen

Adéla Pšegrocká

Člen

Anna Kučerová

Člen

Vanessa Kahátová

Člen

Paulína Boublíková

Člen

Tomáš Kroupa

Člen

Vladimír Malík

Člen

Michal Oboňa

Člen

Anežka Kačínová

Člen

Elisa Handrlicová

Člen

Viktorie Boudová

Člen

Viktorie Pustajová

Člen

Matyáš Horník

Člen

Antonín Dvořák

Člen

David Hejna

Člen

Laura Venclová

Člen

Dominik Vecka