ŠKOLSKÁ RADA

Rada města Louny vydala podle § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění volební řád školské rady při základních školách a ZUŠ, zřizovaných městem Louny a stanovila počet jejich členů na 9.

Rada města jmenuje tři členy školské rady. Jsou zvoleni a pracují v souladu s legislativou (Mgr. Olga Krátká, Dis. , Ing. Vít Rejha, Ing. Iveta Jungová)

Tři členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti – oprávněné osoby (Ing. Arch. Jana Timrová, Petr Tománek a Jitka Šafránková  )

Tři členy školské rady zvolí pedagogičtí pracovníci dané školy – pedagogové (Mgr. Petra Fleková, Mgr. Ivana Kocourková, Mgr. Jana Lukášová)

Předsedou školské rady byla zvolena Mgr. Olga Krátká, Dis.

Školská rada při Základní škole Louny, Přemyslovců 2209 pracuje v souladu s platnou legislativou, schází se nejméně 2 x za školní rok, ředitel Základní školy Louny, Přemyslovců 2209 je pozván na jednání tehdy, pokud jsou schvalovány některé dokumenty, které musí ředitel vysvětlit, popř. pokud by byly řešeny některé připomínky vůči škole. Jinak se ředitel jednání nezúčastňuje.

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Dokumenty

Formuláře a dokumenty