1. B

AKTUÁLNÍ INFORMACE
UMÍSTĚNÍ NAŠÍ TŘÍDY

Naše třída se nachází v pavilonu školní družiny, číslo dveří 96.

KONTAKT NA UČITELE

Mgr. Kateřina Kuďousková

e-mail: katerina.kudouskova@zspremyslovcu.cz

Tel. : 415 670 532

Mgr. Kateřina Kuďousková

Vítejte na webových stránkách třídy 1. B. Třídu navštěvuje 21 žáků a společně si říkáme BADATELÉ. Na našich stránkách vás budeme informovat o aktuálním dění a bádání ve třídě, třídních akcích ve škole i mimo ni.  Také zde budeme  průběžně zveřejňovat fotografie z našich  společných akcí. 

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Atletika pro děti

Atletika pro děti

DEN DĚTÍ - ATLETIKA PRO DĚTI Den dětí jsme oslavili sportem. Prostřednictvím projektu Atletika pro děti /  Pohybová gramotnost,  se na naší škole uskutečnila "Hravá atletika". Děti si vyzkoušely mnohé atletické disciplíny za velké podpory maskota Atíka. Během celého ...

číst více
Projektový den v ZUŠ Louny

Projektový den v ZUŠ Louny

Návštěva v ZUŠ Během projektového dne v ZUŠ žáci  viděli a slyšeli různá hudební vystoupení, například hru na flétnu,  pozoun, klavír, bubny a další hudební nástroje.  Po představení  byla pro nás připravena taneční škola, kde si děti vyzkoušely pochodovat a...

číst více
Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ na Rytíře řádu čtenářského       Školní rok nám utekl jako voda a prvňáci už znají celou abecedu a zvládnou si vše sami  přečíst. Takový pokrok se musí náležitě oslavit a slavnostně ukončit.  A jak jinak , než pasováním  na opravdové čtenáře a...

číst více

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Měsíc knihy Březen, je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou, vítáme jaro a oslavujeme knihy, které jsou nekonečným  zdrojem poznání.  Naším poznáním bylo posílit kladný vztah ke knize a čtení. Díky projektovým dnům se děti staly aktivními...

Masopust

ÚNOR -  MASOPUST Masopustní veselice, veselá je převelice..........      Po jarních prázdninách jsme se  zapojili do akce, kterou pořádala městská knihovna Louny a společně jsme prožili Masopust.  Povídali jsme si o tradicích, které jsou s masopustem spojené zapojili...

Lidské tělo podle prvňáků

   Naše hodina prvouky a pracovní výchovy - téma "LIDSKÉ TĚLO" Žáci byli rozděleni do dvou skupin,  spolupracovali v týmu a vyhledávali v encyklopedii. První skupina se zaměřila na tělo a jeho vnitřní orgány. Žáci obkreslili jednoho člena týmu a společně přiřazovali a...

Poohlédnutí za rokem 2023

Jak nám plyne čas Uteklo to jako voda. Společně jsme započali a uvítali Nový rok a  můžeme říci, že máme pololetí za sebou. Opravdu jsme toho zvládli hodně. Zde jsou střípky z našich společných akcí a aktivit za rok 2023. SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDÁME A DÁLE BÁDÁME. ...

Multikulturní týden v 1. B

 Multikulturní týden Celý týden jsme si  povídali a ukazovali si podobnosti, rozdíly a souvislosti mezi životy lidí v jiných zemích. V pátek jsme se nejvíce zaměřili na ČESKOU REPUBLIKU. Děti poznávaly a vybarvovaly státní symboly, vlajku, poslechly si státní hymnu,...

Branný den 1.B

V pátek 8.9. se naše třída zúčastnila Branného cvičení, během kterého jsme si vyzkoušeli rychlé opuštění budovy. Zároveň jsme si připomněli důležitá telefonní čísla a vyzkoušeli si první pomoc. Naším dalším společným cílem bylo seznámení se s budovou školy, kde jsme...