4. A

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuálně si ve třídě povídáme o bajkách, čteme příběhy s ponaučením a možná si vyzkoušíme i jejich dramatizaci.

UMÍSTĚNÍ NAŠÍ TŘÍDY

Naše třída se nachází v přízemí pavilonu 1. stupně, číslo dveří 13.

KONTAKT NA UČITELE

Mgr. Štěpánka Budinová

e-mail: stepanka.budinova@zspremyslovcu.cz

telefon: 477 754 960

Mgr. Štěpánka Budinová

Vítejte na našich stránkách. Je nás 18 pohodových čtvrťáků a společně s naší paní učitelkou a asistentkou procestujeme v rámci celotřídní hry Evropu a poznáme památky hlavních měst. Do nového školního roku 2023/2024 všem přejeme hodně energie, sil a pozitivní nálady.

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Den bez aktovky

Den bez aktovky

Na středu 12. června naplánovali zástupci školního parlamentu Den bez aktovky a školního batohu. Každý z nás se tohoto úkolu zhostil velmi rád a nápaditě. No posuďte sami, možností jsme vymysleli dost.

číst více
Dopravní výchova

Dopravní výchova

Ve středu 5. června jsme se opět po půlroce ocitli na dopravním hřišti v Mostě, kde nás čekala teoretická zkouška z pravidel silničního provozu a zkušební jízda na kole. Ačkoliv se velká část z nás velmi obávala tohoto dne, odjíždělo 14 žáků domů s cyklistickým...

číst více
Naše oslava dětského dne

Naše oslava dětského dne

Letos se oslava Dne dětí objevila v kalendáři v sobotu, a tak jsme si řekli, že využijeme Atletického dne na naší škole a svátek si řádně užijeme v úterý 4. června. Začali jsme ve školní kuchyňce, kde jsme dokončili ochutnávku jablek od firmy BOVYS a upekli si z nich...

číst více

Pověsti

V měsíci květnu se v naší třídě hodně používalo slovo pověst. V hodinách literatury jsme poznávali charakteristické znaky pověstí a odlišovali je od jiných literárních žánrů. Také jsme si nosili knihy pověstí na čtenářské hodiny, ve kterých jsme se na chvíli ocitli v...

Příprava společné svačiny

V pátek 17. května jsme si pracovní výchovu naplánovali do školní kuchyňky. Naším plánem bylo si společně připravit svačinu. Využili jsme k tomu ředkvičky, které jsme si vypěstovali na školním pozemku, a také rajčata, která jsme dostali v rámci projektu "Ovoce,...

Podnikavá třída 4.A

Ve druhém pololetí tohoto školního roku jsme se my, 4.A, zapojili do programu České spořitelny Abeceda peněz, jehož hlavním úkolem je zrealizovat vlastní podnikatelský plán, respektive vybudovat vlastní firmu. Pro ni jsme vybrali jméno "Fiore", které vychází z...

Výlet za Malým princem

Na úterý 7. května pro nás paní učitelka zařídila návštěvu divadla. Tentokrát jsme se vydali do Městského divadla v Mostě, kde byla na programu pohádka pro děti i dospělé Malý princ. Když jsme na začátku hry uviděli veliké letadlo, věděli jsme, že to bude zážitek....

Odznak všestrannosti

Valinka a Radek byli vybráni z naší třídy, aby reprezentovali naši školu a poměřili si síly na Odznaku všestrannosti. Oba do toho dali všechnu svoji energii, neboť druhý den je bolelo celé tělo. Ale vyplatilo se... Radek si vybojoval krásné třetí místo a chlubil se...

Den Země

V pondělí 15. dubna na naší škole proběhl Den Země. Byl to velmi pestrý den plný zajímavých informací. Zopakovali jsme si, jak správně třídit odpad, jak se chovat jako chodci a řidiči na silnici a zúčastnili se besedy s rybáři. Také jsme se zapojili do vědomostní...

Měsíc knihy

Březen byl u nás měsícem knihy. Jako každý rok jsme se zaměřili na knihy s ilustracemi jedné české osobnosti. Tentokrát to byl malíř, grafik, ilustrátor a autor animovaných filmů - Radek Pilař. Každý z nás si vybral jednu jeho knihu do povinné četby, vyhledal si...

Den v Národním divadle

V úterý 5. března jsme se vydali vstříc novým zážitkům do hlavního města Prahy. Paní učitelka tady pro nás připravila návštěvu Národního divadla. Nejprve jsme navštívili Novou scénu, kde jsme zhlédli divadelní inscenaci Zázrak (s)tvoření, která kombinovala pantomimu,...

Podnikavá třída

FIORE... Takovýto název jsme si vybrali pro naši školní firmu. Ale od začátku... V měsíci lednu nás navštívila paní z České Spořitelny, aby si s námi popovídala o finanční gramotnosti. Používali jsme termíny "výdaj, příjem, rozpočet", přemýšleli jsme, jaký typ...