Co nás čeká?

TECHNICKÉ KLUBY

Technický klub Louny vznikl za podpory projektu “Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji“, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/19_078/0017377), který je financován z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Dokumenty

Formuláře a dokumenty

Otevřené dílny 

Nejste rozhodnuti zdali se vám kroužek zalíbí? Přijďte na jakoukoliv otevřenou dílnu pořádanou naším klubem, jedná se o takový menší den otevřených dveří, kdy si budete s rodiči moct vyzkoušet jednotlivé aktivity, něco si vyrobit či sestrojit a poté spokojeně odejít domů. O dalších otevřených dílnách vás budeme informovat (z důvodu nařízení vlády nejsou zatím otevřené dílny možné)