ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název školy: Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace

Adresa školy:

Přemyslovců 2209
440 01 Louny
IČ: 49123891
IZO: 049 123 891
RED-IZO: 6000 828 90

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1020800309/0800 Česká spořitelna a.s.

Kontakty:

– telefon: +420 415 67 22 13
– e-mail: info@zspremyslovcu.cz

Ředitel školy: PhDr. et Mgr. Vlastimil Hubert, MBA

Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Petra Fleková
Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: Mgr. Jitka Zíková

Škola sdružuje:

ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO 049 123 891 kapacita 560 žáků
ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO 116 600 306 kapacita 160 účastníků
ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO 102 665 958 kapacita 400 strávníků

ZŘIZOVATEL:
Zřizovatel: Město Louny
Adresa zřizovatele: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Kontakty:

– telefon: +420 415 62 11 11
– web: http://www.mulouny.cz

INFORMACE O ŠKOLE

Oficiální název naší školy je Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace. Naše škola se mění, přijďte se přesvědčit i Vy.

NAŠE PRIORITY

·         Kvalitní vzdělání všem a podpora nadaných žáků.
·         Rozvoj dětí v oblasti technické a sportovní výchovy.
·         Široká nabídka volnočasových aktivit.
·         Otevřená komunikace mezi školou, žáky a rodiči.

Naše škola je umístěna nedaleko centra města s blízkou dostupností zastávek hromadné dopravy. Budovy i pozemky školy skýtají obrovské možnosti k seberealizaci našich dětí. Jsme základní škola a tak je naším hlavním cílem nabízet kvalitní vzdělání ve všech oblastech. Naše škola je školu otevřenou pro všechny s individuálním přístupem k našim žákům, rodičům i přátelům školy. Zaměřujeme se na rozvoj dětí v oblasti technické a sportovní výchovy. Významně podporujeme nadané žáky. 

SPORT
Naším cílem je u dětí vytvářet pozitivní vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu již od první třídy. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte a snažíme se je v tomto ohledu maximálně podporovat. Do hodin zařazujeme spoustu netradičních her a činností. Máme CENTRUM SPORTU a tak za finanční i materiální podpory AŠSK ČR mohou naše děti ve svém volném čase organizovaně a zcela zdarma sportovat. Navýšili jsme počet hodin zaměřených na tělesnou výchovu a zdraví žáků. I ti nejmenší se mohou účastnit dotovaných sportovních akcí jako např. vodácký výcvik, lyžařský a snowboardový výcvik a další. Dětem plně hradíme kurzy plavání. Jsme školou s nejlepším sportovním zázemím v Lounech (krásná a velká tělocvična, atletické hřiště, osvětlený tenisový kurt, basketbalové a volejbalové hřiště atd.). Všichni naši žáci a jejich rodiče mohou využívat venkovních sportovišť zdarma. Zapůjčení míčů a pomůcek je samozřejmostí. Spolupracujeme se sportovními kluby v Lounech. Jsme zapojeni do projektu MŠMT Sportuj ve škole.

TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ
Uvědomujeme si důležitost technického vzdělávání již na základní škole a s ohledem na současný trh práce posilujeme vzdělávání v této oblasti. Klademe důraz na:

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Na škole máme přes 80 počítačů, několik interaktivních tabulí, novou učebnu informatiky, školní wi-fi síť, 3D tiskárny, roboty. Posílili jsme povinnou výuku informatiky o 3 hodiny. Máme informatiku od páté do deváté třídy. Nabízíme volitelné předměty zaměřené na IT. Pracujeme s nejmodernějšími programy, projektujeme ve 3D, využíváme Office 365. Tvoříme webové stránky, vyučujeme jednoduché základy robotiky na stavebnicích Lego Mindstorms.

PRACOVNÍ VÝCHOVU
Máme odborné učebny dílen – kovodílna, dřevodílna (děti používají aku vrtačky a jiná technická zařízení). Posílili jsme výuku pracovní výchovy disponibilními hodinami. Spolupracujeme s významnými zaměstnavateli v Lounech (např. Fujikoki). Máme velkou zahradu se skleníkem. V rámci pracovní výchovy se dětí učí základům pěstitelství. Starají se o školní zahradu a ovocné stromy. V hodinách pracovní výchovy děti vaří a pečou ve zcela nové cvičné kuchyňce.

EKOLOGIE
K technické výchově patří i ekologie. Ve volném čase i v hodinách věnujeme značnou část i tomuto tématu. V rámci tematické inspekce na environmentální výchovu naše škola dopadla na výbornou.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
V hodinách výtvarné výchovy děti využívají různých technik i keramického kruhu. Podporujeme tak jejich zručnost, tvořivost a fantazii.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
Vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy. Na škole dále probíhá výuka německého jazyka. Nabízíme jazykové poznávací zájezdy do zahraničí.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a asistenty pedagoga poskytuje poradenskou pomoc nadaným žákům a žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. Rodičům nabízíme odbornou pomoc a konzultace.

DALŠÍ PŘEDNOSTI ŠKOLY:
Školní družina s denním provozem od 6.00 hodin do 17.00 hodin pro celý první stupeň s minimálním poplatkem.
Rozvrh hodin: s odpoledním vyučováním začínáme až od osmé třídy.
Menší škola s individuálním přístupem k žákům i rodičům – chceme, aby každé dítě zažilo úspěch.
Předkládáme různé projekty, abychom rodičům minimalizovali finanční výdaje za školu. Ceny za různé školní platby držíme na nejnižší možné hladině.
Všichni vyučující mají konzultační hodiny pro žáky a rodiče. Máme spuštěn školní informační systém, kde najdete veškeré výsledky vzdělávání, domácí úkoly a podstatné informace ihned prostřednictvím mobilních telefonů nebo internetu.
Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Objednávat lze přes školní terminál, mobil nebo přes internet z domova.
Školní knihovna s nejnovějšími dětskými knihami.

Jsme připraveni usilovně a dlouhodobě pracovat s cílem vytvářet školu přátelskou. Školu, která bude žít! 

Naše škola se mění. Přijďte se přesvědčit i Vy.

Rádi Vás tu uvítáme.

Systém Bakaláři

Přihlášení pro žáky a rodiče

Online výuka

Přihlášení do Office 365

Centrum sportu

Sport na škole

Školní družina

Novinky a informace ze školní družiny

Školní jídelna

Základní informace a objednávka stravy

Dokumenty

Formuláře a dokumenty