Zemědělské muzeum Praha

Zemědělské muzeum Praha

  Na konci letošního roku, v květnu, jsme se vypravili na třídní výlet do Prahy, konkrétně do Zemědělského muzea. V muzeu byla spousta krásných věcí, např. perokresby traktorů, ukázka způsobu zemědělství v minulosti a současnosti, část muzea patřila lesnictví,...
Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

  Dne 17. dubna 2024 se konala soutěž – Odznak všestrannosti. Náš žák Martin se umístil na krásném 2. místě a my mu moc a moc gratulujeme. Domácí trénink přeskoku přes švihadlo se opravdu vyplatil. Marťo, jen tak dál...
Den Země

Den Země

  Dne 15. dubna 2024 se naše škola zapojila do oslav Dne Země způsobem, který nás nejen bavil, ale také nás naučil důležitému poselství udržitelnosti a péče o životní prostředí. Celý den byl plný zajímavých aktivit a inspirativních zážitků. Naše třída navštívila...
Drobnosti k radosti

Drobnosti k radosti

Naše třída 4.B se zapojila do projektu „Podnikavá třída“ organizovaného Českou spořitelnou. Založili jsme vlastní firmu s názvem „Drobnosti k radosti“ a v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy se zaměřujeme na vytváření drobných...
Velikonoce 2024

Velikonoce 2024

V letošním roce jsme se rozhodli vyzkoušet novou techniku tvoření. Pracovali jsme s překližkou, disperzním lepidlem a korálky. Žáci pracovali s velkým nadšením a dobrou náladou. Výsledek byl velice efektní a i sami žáci byli mile překvapeni, jak se jim výrobky...
Tělesná výchova – sníh

Tělesná výchova – sníh

  O dnešní hodinu tělesné výchovy jsme vyběhli ven, napadlo trochu sněhu a to je potřeba využít. Házeli jsme sněhovými koulemi na terč, proběhli jsme se a postavili malé sněhuláky. Na závěr jsme si proběhli nebo prošli připravené bludiště. Do školy jsme si...