Na konci letošního roku, v květnu, jsme se vypravili na třídní výlet do Prahy, konkrétně do Zemědělského muzea. V muzeu byla spousta krásných věcí, např. perokresby traktorů, ukázka způsobu zemědělství v minulosti a současnosti, část muzea patřila lesnictví, kde jsme mohli poslouchat zvuky různého ptactva. Spousta věcí tam je interaktivních, tak jsme mohli všechny naše znalosti hned vyzkoušet a ověřit si, zda toho známe dost. Po krásné prohlídce muzea, jsme se šli nasvačit na střechu muzea, odkud byl překrásný výhled na celou Prahu. Nakonec jsme zavítali k pejskovi a kočičce, kde jsme si vyzkoušeli vaření nebo třídění odpadu. Na závěr jsme neopomenuli navštívit suvenýry. Všem se v muzeu moc líbilo a už jsme naplánovali další výlet za krásami Prahy.                                           

                                                                                                 Článek připravily: Nela Bubáková, Anna Soukupová, Eva Hrušková