V pátek 22. 4. 2022 proběhl na naší škole projektový den – Den Země. Žáci prvního stupně plnili různé zábavné úkoly s tématem ochrany planety Země. Třídili odpad, řešili skrývačky, rébusy, kvízy. Pohybovali se v terénu, kde poznávali různé květiny, stromy, keře, měřili obvody kmenů stromů. Vyrobili si čelenku – planeta Země, papírové glóbusy a plakáty s tématem ochrany Země.

 

V rámci blížícího se Dne Země byla vyhlášena školní soutěž pro žáky 2. stupně „Umíš třídit odpad“. Žáci tak měli možnost přispět nejen k ochraně životního prostředí a pořádku ve škole, ale také získat ceny, které byly do soutěže vloženy. Průběžné hodnocení trvalo 3 měsíce a hodnoceno bylo nejen správné třídění, ale i pořádek ve třídách. Vyhlášení a předání cen proběhlo během projektového dne Den Země. Druhý stupeň navštívili zástupci střední školy SCHOLA HUMANITAS, která zajistila pro žáky 2. stupně zábavně naučný program. Žáci se střídali na čtyřech různých stanovištích, kde se dozvěděli zajímavosti z oblasti přírody o lese, vodě, půdě a včelstvech.

 

V průběhu tohoto dne jsme také pracovali na školní zahradě. Na jejím vybudování se podílí učitelé, rodiče i žáci a postupně se stane naší chloubou, centrem environmentální výchovy.  

Věříme, že tento styl výuky žáky nadchne a prohloubí jejich zájem o životní prostředí.