Co zaseješ, to sklidíš.

Co zaseješ, to sklidíš.

Co zaseješ, to sklidíš. V rámci hodin pracovní výchovy si žáci 5. B zaseli na pozemcích vlastní zeleninu, kterou později sklidili. Sami si ve skupinkách vymysleli a připravili stolování, udělali si obložené chleby a na hostinu se s chutí vrhli. Už teď se těší na...
Příroda v našem městě

Příroda v našem městě

Projektový den, který proběhl ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, byl zaměřen na téma “Příroda v našem městě”. Paní doktorka Barbora Čepelová si pro žáky druhého ročníku připravila mnoho zajímavých informací a aktivit. Pojmenovali si stromy a keře v našem...
Den Země

Den Země

Den Země V pátek 21. 4. 2023 se uskutečnil na naší škole projektový den – Den Země. Žáci 1. a 2. stupně na jednotlivých stanovištích v areálu školy plnili různé úkoly z oblasti ochrany přírody. Tento projektový den byl o to zajímavější, že nás letos navštívili...
Soutěže v rámci Dne Země

Soutěže v rámci Dne Země

Soutěže v rámci Dne Země V pátek 21. dubna proběhlo vyhodnocení soutěží konaných ke Dni Země. Na 1. stupni žáci soutěžili v kvízu s otázkami s ekologickou tématikou v aplikaci Kahoot! Soutěže se zúčastnili žáci 2. – 5. ročníku. Z každého ročníku byli oceněni tři...
Jaro na školní zahradě 

Jaro na školní zahradě 

Jaro na školní zahradě  S příchodem jara se probudilo jaro i ve školní zahradě.  V rámci pracovních činností si žáci prvního a druhého stupně připravují záhony na pěstování rostlin a zeleniny. Každá třída se stará o svoji přidělenou část školní zahrady a vyvýšené...
Vermikompostér

Vermikompostér

Adopce žížalek – vermikompostér  Žáci naší školy mají možnost pomocí domácího minikompostéru využít bioodpad. Podařilo se nám získat pro tento projekt několik vzácných kalifornských žížal, které se nám za ideálních podmínek budou množit. Proč právě kalifornské...