Branný den  

V pátek 8. 9. 2023 se uskutečnilo na naší škole branné cvičení. Nejprve proběhl nácvik opuštění budovy a poté žáci plnili zadané úkoly podle předem určeného plánu. Počasí nám přálo, akce se vydařila a žáci si užili aktivity mimo školu.  Více informací najdete na webových stránkách školy, kde má každá třída své stránky.