V pátek 29. 9. žáci třídy 5. A společně se spolužáky ze třídy 9. A vyrazili do Prahy na návštěvu zoologické zahrady. Cesta uběhla velmi rychle a po nákupu vstupenek již žáci vyrazili na prohlídku všech známých i méně známých zvířat. Navštívili Rezervaci Dja -nový pavilon goril, Údolí slonů, Velemlokárium, Indonéskou džungli, Africký dům, Rezervaci Bororo a spoustu dalších vnitřních i venkovních expozic. K vidění toho bylo opravdu hodně. Velmi se nám líbili sloni, žirafy i dikobrazi. Nedá se vše popsat slovy.  Po zahradě jsme společně nachodili přibližně 10 km.  Zvířata byla úžasná.  Poznatky, které jsme během tohoto dne získali, využijí žáci během školního roku ve výuce. Žáci zaslouží pochvalu za příkladné chování během celého dne. Poděkování patří i paní asistence Sáblové za pomoc při dohledu nad žáky třídy 5. A. Celý den byl umocněn i krásným slunečným počasím.