Žáci třídy 5.A měli možnost navštívit lounskou galerii , kde je nově instalována výstava pod názvem „Je to hra.“ Výstava HRA vychází ze sbírek Galerie Benedikta Rejta, dále je doplněna o výtvarné počiny dalších umělců. Výstava žákům umožnila trávit prostor v galerii jinak, než jsou zvyklí a než je tradiční návštěva galerie. Žáci se v galerii mohli hýbat, díla si osahat, smát se, odpočinout si, zahrát si hry.  Měli možnost seznámit se s interaktivní modulární hračkou Odlyšákem, objevovali hry v umění, seznamovali se s rozlišnými způsoby a podobami hry. Celá expozice byla velmi zajímavá a žáci tak mohli nahlédnout na umělecká díla z jiného úhlu pohledu.