Dne 8.9.2023 žáci naší třídy společně s ostatními spolužáky absolvovali branný den. Ten jsme zahájili nácvikem opuštění budovy podle evakuačního plánu školy. Evakuaci jsme zvládli na výbornou. Následně jsme školu opustili a společně se spolužáky ze tříd 5.B a 5.C jsme vyrazili mimo školu. Splnili jsme pohyb v přírodě i po městě, v parku jsme se rozdělili do pěti skupin a pracovali na stanovištích. Žáci plnili zadané úkoly z dopravní výchovy, zdravovědy, řešili tajenku, měli možnost spolupracovat na jednotlivých aktivitách. Všechny zadané úkoly všichni žáci splnili bez obtíží. Žáci si užili aktivity mimo školu za krásného slunečného počasí.