PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ na Rytíře řádu čtenářského

      Školní rok nám utekl jako voda a prvňáci už znají celou abecedu a zvládnou si vše sami  přečíst. Takový pokrok se musí náležitě oslavit a slavnostně ukončit.  A jak jinak , než pasováním  na opravdové čtenáře a čtenářky. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny, proběhlo slavnostní zakončení ve znamení „UŽ JSEM ČTENÁŘ „.  Každý prvňáček přečetl věty, kde všichni hádali o kterou pohádku nebo večerníček se jedná.  Po splnění zadání byli všichni rytířem Krásného slova Dobroslavem Sečtělým pasováni na čtenáře. Obdrželi jsme  „Pasovací dekret“ a tím jsme  byli přijati do stavu čtenářského.  

Vše proběhlo za úžasné podpory rodičů a paní vychovatelky.