Atletika pro děti

Atletika pro děti

DEN DĚTÍ – ATLETIKA PRO DĚTI Den dětí jsme oslavili sportem. Prostřednictvím projektu Atletika pro děti /  Pohybová gramotnost,  se na naší škole uskutečnila „Hravá atletika“. Děti si vyzkoušely mnohé atletické disciplíny za velké podpory maskota...
Projektový den v ZUŠ Louny

Projektový den v ZUŠ Louny

Návštěva v ZUŠ Během projektového dne v ZUŠ žáci  viděli a slyšeli různá hudební vystoupení, například hru na flétnu,  pozoun, klavír, bubny a další hudební nástroje.  Po představení  byla pro nás připravena taneční škola, kde si děti vyzkoušely pochodovat a...
Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ na Rytíře řádu čtenářského       Školní rok nám utekl jako voda a prvňáci už znají celou abecedu a zvládnou si vše sami  přečíst. Takový pokrok se musí náležitě oslavit a slavnostně ukončit.  A jak jinak , než pasováním  na opravdové čtenáře a...
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Měsíc knihy Březen, je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou, vítáme jaro a oslavujeme knihy, které jsou nekonečným  zdrojem poznání.  Naším poznáním bylo posílit kladný vztah ke knize a čtení. Díky projektovým dnům se děti staly aktivními...
Masopust

Masopust

ÚNOR –  MASOPUST Masopustní veselice, veselá je převelice……….      Po jarních prázdninách jsme se  zapojili do akce, kterou pořádala městská knihovna Louny a společně jsme prožili Masopust.  Povídali jsme si o tradicích, které jsou s masopustem...
Lidské tělo podle prvňáků

Lidské tělo podle prvňáků

   Naše hodina prvouky a pracovní výchovy – téma „LIDSKÉ TĚLO“ Žáci byli rozděleni do dvou skupin,  spolupracovali v týmu a vyhledávali v encyklopedii. První skupina se zaměřila na tělo a jeho vnitřní orgány. Žáci obkreslili jednoho člena týmu a...