Multikulturní týden

Celý týden jsme si  povídali a ukazovali si podobnosti, rozdíly a souvislosti mezi životy lidí v jiných zemích. V pátek jsme se nejvíce zaměřili na ČESKOU REPUBLIKU. Děti poznávaly a vybarvovaly státní symboly, vlajku, poslechly si státní hymnu, prohlédly si zajímavé knihy, mapy, obrázky a zhlédly některé naše pověsti.