Odpolední setkání s rodiči prvňáčků – “Buřtování” 

Pro naše prvňáčky a jejich rodiče bylo připraveno zábavné odpoledne u ohýnků. Děti s paní učitelkami připravily pohoštění, ve družinkách se vařily čokoládové pralinky a pečený čaj k ochutnávce. Naši žáci 9. ročníků si pro děti připravili pohybové aktivity a pomáhali u stanovišť, kde se malovaly dýně, hádali jsme kolik kg váží dýňová pyramida. Kdo neopékal buřtíka, mohl využít náš podzimní foto koutek. Nakonec jsme odměnili dětičky, které se zapojily do hry a přinesly vyřezané nazdobené dýně. Děti dostaly sladkou medaili. Děkujeme, že jste si udělali čas a přišli si s námi užít seznamovací odpoledne.