Dne 13. října proběhla na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan 2021“. V kategorii „Kadet“ soutěžili žáci 8. a 9. ročníku. Na prvních třech místech se umístili: Matěj Ulrich, Marek Herzog a Eliška Rejhová. Blahopřejeme.