Jako už několikrát, tak i letos můžete najít zmínku o naší základní škole v ročence Mensy České republiky. V letošní Ročence 2020 se naše fotografie objevila i na titulní stránce.