Naši žáci se zapojili v hodinách výtvarné výchovy do celostátní soutěže s názvem Vzduch pro život, kterou pořádá Základní škola v Opavě. Zamýšleli se nad tím, co vzduch obsahuje, co nebo kdo jeho složení ovlivňuje a jak působí na zdraví člověka a další živé organismy v přírodě.