Studenti naší školy již třetím rokem pokračují ve výměnných aktivitách se základní školou v Susaki, Japonsko. Našim kamarádům z výměnného programu jsme poslali dárky. A tak už i japonští žáci nosí klíčenky s logem naší školy. To nám dělá obrovskou radost!  

Minulý týden jsme si se studenty ze Susaki usmažili při on-line setkání bramboráky a s napětím jsme čekali na reakce, jaké u nich náš tradiční pokrm vyvolá. Vesměs byly kladné, akorát se přiznali, že použili oproti receptu méně česneku. Ten Japonci totiž nepoužívají tak hojně jako my.  

Pro některé naše deváťáky bylo toto setkání poslední. Tak se rozloučili a v pár větách shrnuli, co jim náš výměnný program dal a co nového se naučili.  

Naše snažení a program studentů má v Japonsku veliký ohlas, a tak se můžete o našich aktivitách dočíst například i v sobotním japonském tisku.