Soutěže v rámci Dne Země
V pátek 21. dubna proběhlo vyhodnocení soutěží konaných ke Dni Země. Na 1. stupni žáci soutěžili v kvízu s otázkami s ekologickou tématikou v aplikaci Kahoot! Soutěže se zúčastnili žáci 2. – 5. ročníku. Z každého ročníku byli oceněni tři nejlepší soutěžící. Na 2. stupni žáci soutěžili v třídění odpadu. Soutěž s názvem „Umíš třídit odpad?“ vyhrála třída 6. A. Všem žákům děkujeme za účast a gratulujeme oceněným.