Školní rok 2023/2024 

V pondělí 4. 9. 2023 jsme na hřišti školy přivítali společně s místostarostkou paní Bečvářovou nové prvňáčky. Nejen jim, ale i ostatním žákům přejeme úspěšný start do nového školního roku.