Setkání pracovní skupiny pro podporu nadání v Ústeckém kraji 

Ve čtvrtek, 29. února 2024, proběhlo na naší škole setkání pracovní skupiny pro podporu nadání v Ústeckém kraji. Měli jsme tu čest přivítat zástupce ze základních škol, středních škol, z České školní inspekce, z kraje a z Národního pedagogického institutu. Během dne jsme navštívili snídaňové kluby, které nabízíme pro všechny žáky naší školy, následovalo online připojení se spřátelenou školou v Susaki v Japonsku. Dále mohli účastníci setkání nahlédnout do vyučovacích hodin na 1. i 2. stupni, kde zhlédli hodiny matematiky, českého jazyka, přírodopisu a netradičně pojatou hodinu s centry aktivit. Na závěr se ke skupině zainteresovaných osob připojil i starosta Loun, pan Milan Rychtařík, který pronesl ke skupině krátký proslov. Setkání jsme zakončili diskusí, sdílením zkušeností a hodnocením celého dne.