Žáci vybraných ročníků ZŠ Přemyslovců se každoročně účastní Národního testování, které realizuje společnost Scio.
Testy jsou určeny pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci celé České republiky. Týkají se českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Společnost Scio testy vyhodnocuje a žákům zasílá podrobné výsledky a analýzy jejich znalostí.
V letošním školním roce se testování na naší škole týkalo žáků 6. a 9. ročníků.
V těchto dnech nás velmi potěšil dopis od společnosti Scio, ve kterém zmiňují dvě žákyně naší školy, které dosáhly nejlepšího výsledku v testování v rámci Ústeckého kraje.
Jitka Timrová získala ocenění za nejlepší výsledek v testování OSP a druhý nejlepší výsledek v Čj pro šesté třídy a Štěpánka Hluštíková za nejlepší výsledek v testování Čj.
Děvčatům moc blahopřejeme.