Projektový den v Galerii Benedikta Rejta (1.A, 2.A a 2.B)
Náš projektový den byl v rámci environmentální výchovy zaměřen na ochranu přírody, uvědomění si subjektivnosti pojmu krása, na výchovu k respektu a pochopení názorů druhých a také na otevření očí pro krásu kolem nás.
Vydali jsme se do Galerie Benedikta Rejta pojem KRÁSA prozkoumat. Přivítala nás paní Patrovská, která nám ukázala jedinečné prostory galerie, které kdysi bývaly pivovarem a seznámila nás s programem, který si pro nás přichystala.
Nejdříve jsme si venku před galerii vyzkoušeli debatovat o umění. Dostali jsme sadu fotografií uměleckých děl, nad kterými jsme ve skupinách diskutovali. Dělili jsme je na tři hromádky: líbí, nelíbí a neshodneme se. Tady jsme zjistili, že krása je docela individuální.
Potom jsme si prohlédli vystavené exponáty, křišťálovou síň, síně krásy a vůní a v edukační místnosti jsme zakončili svou pouť Krásou meditativní stavbou z oblázků. Tady jsme si také vyrobili papírový rám, aby se nám krása lépe hledala i venku cestou zpět do školy.