Projektový den, který proběhl ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, byl zaměřen na téma “Příroda v našem městě”. Paní doktorka Barbora Čepelová si pro žáky druhého ročníku připravila mnoho zajímavých informací a aktivit.
Pojmenovali si stromy a keře v našem parku. Osahali si kůru některých stromů, poznávali vůni různých květů.
Poté pozorovali vodní ptactvo a jiné živočichy, kteří žijí na řece Ohři. A na závěr za pomoci lup zkoumali hmyz.