Náš Jaroslav Vrchlický 

Na jaře letošního roku vyhlásila Kulturní komise Rady města Loun a Spolek rodáků a přátel Loun a okolí literární soutěž Náš Jaroslav Vrchlický. V tomto roce si totiž připomínáme 170. výročí narození tohoto významného spisovatele, který je s městem Louny úzce spjat. 

Do literární soutěže se z naší školy zapojilo několik žáků prvního i druhého stupně. V pátek 8. prosince proběhlo právě ve Vrchlického divadle vyhodnocení dané soutěže. V 1. kategorii jsme získali 2. a 3. místo (Hana Davidová a Hana Keslová – obě ze třídy 4. C). Druhou kategorii vyhrála Paulína Boublíková z 9. A. Vyučující českého jazyka pan Miroslav Ekrt šel žákům příkladem a do soutěže rovněž poslal svůj příspěvek. Jeho báseň byla v kategorii dospělých ohodnocena 3. místem. Ostatní žákyně – Marie Salavcová, Sofija Krišan a Lamya Osman Abdalla Eltaieb , všechny ze 4. C, obdržely čestné uznání za účast v soutěži. 

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.