Od pondělí 28. února probíhá na naší škole dlouho plánovaný multikulturní týden. Žáci si pomocí vlastního bádání přibližují kulturu vybraných států celého světa. V souvislosti se smutnými událostmi probíhajícími na Ukrajině se zároveň zapojili do sbírky humanitární pomoci. Projektového týdne se účastní i naše paní kuchařky, které si připravily na každý den jídelníček zahraničních specialit.

Více infomací o jednotlivých třídách si můžete přečíst a prohlédnout na Facebooku naší školy!