Třídy 4. B, 5. A a 5. B vydaly pěšky do Lužerad. Jednalo se o další výlet k zakončení školního roku. Děti si zde uspořádaly piknik, osvěžily se nanuky a švestkovou limonádou, upekly buřty, zahrály různé hry, a dokonce trénovaly na svá vystoupení na Přemfest.