Podnikavá třída 

Třída 4. B se zapojila do projektu České spořitelny pod názvem Podnikavá třída. Cílem tohoto projektu je dětem přiblížit svět financí. Úkolem žáků čtvrté třídy bylo založit firmu, promyslet byznys plán, vytvořit reklamu, vyrobit výrobky k prodeji a nabídnout je na našem e-shopu. A jak to všechno dopadlo? Žáci se orientují v pojmech: příjmy, výdaje, rozpočet. Vědí, že je velmi důležité si pozorně přečíst smlouvu předtím, než ji podepíší. Naše úsilí skončilo v kladných číslech – splatili jsme půjčku České spořitelně a zbylo nám dost na společný výlet, který podnikneme v září příštího školního roku. Děkujeme za Vaši podporu.