4. 5. 2023 se konalo krajské kolo Odznaku všestrannosti v Klášterci nad Ohří. Soutěžilo se v šesti disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem, shyby, leh-sedy a driblink s míčem. Skvělým výkonem na okresním kole se o nominaci zasloužili dva naši žáci, kteří v silné a početné konkurenci obsadili 23. a 24. místo. Za snahu a přípravu na soutěž jim oběma patří velká pochvala.