10. 11. 2022 se na naší škole konala akce při příležitosti oficiálního představení kulturního projektu s japonskou školou. Svou návštěvou nás poctili zástupci města Loun v čele s panem starostou Milanem Rychtaříkem. Pozvání rovněž přijali představitelé japonských firem Aisan a Fujikoki. Na druhé straně zeměkoule na nás čekal pan starosta města Susaki Kusonose Kousaku se zástupci města a japonské školy. Byl přítomen i pracovník českého velvyslanectví v Tokiu, který se o náš projekt zajímá.
Projekt s japonskými studenty ze školy Uranouch v Susaki, probíhá již od roku 2020. Naše spolupráce navázala na předchozí výbornou spolupráci města Susaki a Českého olympijského výboru. V období před Olympijskými hrami v Tokiu bylo Susaki hostitelským městem pro české sportovce.
V 8:00 jsme se spojili on-line s naší spřátelenou školou. Během představení projektu nás studenti ZŠ Přemyslovců seznámili s historií projektu, současností a vizí do budoucna. Vše bylo prezentováno s doprovodnými fotografiemi. Velice si vážíme video pozdravu, který nám zaslal dvojnásobný zlatý olympijský medailista a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Martin stejně jako všichni pozvaní hosté drží našemu projektu palce a podporuje naše snažení.
Na závěr akce zazpívala paní učitelka Zuzana Sochrová se svými žáky japonskou národní píseň Sakura, žáci v Uranouchi je při zpěvu doprovázeli.
Po ukončení oficiální části se žáci účastnili přednášky Japonského informačního a kulturního centra Praha. Seznámili jsme se s obecnými informacemi o Japonsku, nejnovější technikou a robotikou. Velice milé rozptýlení byl dovezený robot PARO, kterého si žáci mohli pochovat.
Velice děkuji všem, kteří se na akci podíleli.
Koordinátorka projektu Eliška Vondrová