Den Země
V pátek 21. 4. 2023 se uskutečnil na naší škole projektový den – Den Země. Žáci 1. a 2. stupně na jednotlivých stanovištích v areálu školy plnili různé úkoly z oblasti ochrany přírody. Tento projektový den byl o to zajímavější, že nás letos navštívili zástupci z řad včelařů, rybářů a myslivců, kteří poutavou formou seznamovali žáky s ochranou přírody. Počasí nám opravdu přálo a dětem se celá akce moc líbila.