Co zaseješ, to sklidíš. V rámci hodin pracovní výchovy si žáci 5. B zaseli na pozemcích vlastní zeleninu, kterou později sklidili. Sami si ve skupinkách vymysleli a připravili stolování, udělali si obložené chleby a na hostinu se s chutí vrhli. Už teď se těší na příští školní rok, kdy si opět zasejí vlastní zeleninu, na které si pochutnají.