Žáci ZŠ Přemyslovců a některé lounské mateřské školy strávili dětský den na školním hřišti, kde se konala sportovní akce “Atletika pro děti”. Akce byla pořádaná ve spolupráci s Českým atletickým svazem, Ústeckým krajem a za personální podpory studentů lounského Gymnázia Václava Hlavatého.  

Akci přišli osobně podpořit předseda komise Ústeckého kraje pro sport a volný čas pan Miroslav Novotný, lounský starosta pan Milan Rychtařík a místostarosta pan Pavel Csonka.  

Tváří akce byl český atlet Radek Juška, jehož disciplínou je skok daleký. Je držitelem českého národního rekordu, výkonem 831 cm, z roku 2017 na Univerziádě v Tchaj-peji.  

Děti si na akci mohly vyzkoušet různé atletické disciplíny a za své výkony obdržely odměny. Také mohly získat autogram od Radka Jušky a zeptat se ho na věci, které je zajímaly. 

Dále škola obdržela darem atletickou sadu překážek a oštěpů.  

V odpolední hodinách byla akce zpřístupněna veřejnosti, která této možnosti hojně využila. 

Sportovní den se vydařil a všichni si ho moc užili.