Projekt

Učebna přírodních věd

Název projektu: Učebna přírodních věd

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013173

Cílem projektu je modernizace odborné učebny přírodních věd, která se týká stavebních úprav a pořízení vybavení. Dále bude zajištěna konektivita školy a zlepšena bezbariérovost zakoupením pásového schodolezu.  

Dotace: 8 289 001,27,- Kč

Spoluúčast: 921 000,14,- Kč

Celkem: 9 210 001,41,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.