Projekt

Společně se zlepšujeme

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 790.986,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
  • Kluby pro žáky ZŠ
  • Projektový den v ZŠ