Projekt

Přírodou k poznání

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Realizace projektu na revitalizaci školní zahrady proběhla částečně svépomocí, částečně došlo k zapojení dodavatelských firem, a to zejména tam, kde byla vyžadována odbornější činnost. Na podzim 2021 došlo k terénním úpravám pozemku a byly uzavřeny smlouvy o dílo na výrobu dřevěných prvků do zahrady – stoly, lavice, vyvýšené záhony, propustné podium, školní venkovní tabule, informační panel. K dodání těchto prvků byla vybrána SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o. Studenti této školy tak měli příležitost realizovat vlastní praktickou výuku výrobou prvků ze dřeva na zakázku a zároveň nám jako objednateli byla poskytnuta příznivá cena za dílo.

Vedle výše zmíněných prvků došlo k nákupu drobnějších položek skrze internetové obchody, na základě domluvy se zahradnicí byl zakoupen rostlinný materiál. Drobnější fyzické a dokončovací práce na školním pozemku pak probíhaly v rámci pracovních rodičovských a žákovských brigád (viz participační aktivity).

Žáci se během vyučování podíleli (a stále podílejí) na péči o zahradu. Především tímto způsobem plánujeme zajistit také udržitelnost projektu – jsou stanoveni odpovědní vyučující, kteří se s jednotlivými ročníky zapojí do různých činností péče o zahradu. V případě potřeby můžeme též oslovit rodiče našich žáků, kdy jsme si ověřili, že jsou ochotni zapojit se do pracovních činností.