Projekt

Přírodou k poznání

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz