Zahájení školního roku v naší jídelně

Paní kuchařky z jídelny ZŠ Přemyslovců si připravily překvapení pro své nové i stálé strávníky, tentokrát

v netradičním barokním kostýmu.

Děti byly z převleku nadšeny.

Kolektiv kuchyně přeje všem dětem i paní učitelkám úspěšný školní rok 2022/2023.