Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Velká gratulace patří našim žákům, konkrétně Elišce Rejhové, Nele Třasoňové, Štěpánu Hofmannovi, Františku Suchému, Janu Rendlovi a Tiaře Mikulové, za první místa v okresním kole soutěže Finanční gramotnost. Výše zmínění žáci postoupili do krajského kola, do kterého...
Scio

Scio

Žáci vybraných ročníků ZŠ Přemyslovců se každoročně účastní Národního testování, které realizuje společnost Scio. Testy jsou určeny pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci celé České republiky. Týkají se českého jazyka, matematiky...