„Měsíc knihy“

„Měsíc knihy“

Během měsíce března proběhl naší škole projekt – „Měsíc knihy“, do kterého se zapojila také naše třída. Vedle výtvarné projekce, ve které žáci zobrazili výjevy z knih, se třída také zapojila do literární soutěže. Zde si vedla velmi úspěšně a obsadila druhé místo....
Techmanie Plzeň

Techmanie Plzeň

Dne 26.3.2024 se žáci 9.A společně s žáky 5.A zúčastnili výchovně vzdělávacího programu v Techmanii v Plzni. Zde si prohlédli vystavované expozice, osobně si je i vyzkoušeli. Pracovali v laboratoři, kde zkoumali rostlinné i vlastní buňky. Vyplňovali pracovní listy,...
Zbraně 1. a 2. světové války

Zbraně 1. a 2. světové války

Zbraně 1. a 2. světové války Dne 6.11.2023 žáci naší třídy navštívili muzeum, kde jim byly představeny zbraně 1. a 2. světové války. Po představení těchto zbraní, ukázce dobových fotografií z Loun a okolí, si mohli žáci zbraně i osobně vzít do vlastních rukou. Na...
Halloween

Halloween

Halloween ve škole Dne 1.11.2023 se na naší škole uskutečnil Halloween pro žáky II. stupeň školy. Tento projektový den připravili žáci 9.B za pomoci některých žáků z 9.A.  Akce byla zahájena průvodem masek, žáci plnili různé úkoly a na závěr byly vyhodnoceny nejlepší...
Zoo Praha

Zoo Praha

Dne 29. 9. 2023 třída 9. A společně s třídou 5. A navštívily zoologickou zahradu v Praze. V rámci prohlídky jednotlivých venkovních i vnitřních expozic se měli žáci možnost seznámit se životem zvířat z různých kontinentů. Velký ohlas u žáků si získala návštěva...