V hodině informatiky měly děti za úkol vytvořit si vlastní logo. Měly si představit, že mají například vlastní firmu a pro tu firmu logo navrhnout. Myslíme, že se jim to moc povedlo. Posuďte sami.