10. 6. 2024 jsme navštívili výstavu Je to hra v galerii Benedikta Rejta. Hra je pro život i uměleckou tvorbu nepostradatelná. Umožňuje zkoušet, chybovat, osvojovat si dovednosti, posunout se z místa a učinit objevy. Je svobodná, přináší radost, potěšení i úlevu. Výstava vychází ze sbírky Galerie Benedikta Rejta a je doplněna o několik instalací současných tvůrců a tvůrkyň vzniklých na míru prostoru galerie. Žáci poznali hru z různých úhlů pohledu. Mohli se v galerii hýbat, na vše sahat, hrát si, smát se i odpočívat. Seznámili se s interaktivní modulární hračkou Odlyšákem, vyzkoušeli si různé kostýmy, tvořili koláže, objevovali hry v umění. Žáci tedy měli možnost nahlédnout na umělecká díla zcela „jinýma očima“.